IG2 UE2

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Data: 2015-06-05 ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji pracownika naukowego.

wydatek w ramach realizacji Projektu pt.„Opracowanie innowacyjnej technologii automatyzującej tworzenie planogramów”.
Szczegółowe zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku.

Pobierz specyfikację z załącznikami