IG2 UE2

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Data: 2015-02-16 ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe na opracowanie, wykonanie i wdrożenie modułu finanse zgodnie z założeniami i realizacją Projektu

pt.: "iKoszyk - platforma do rozwoju współpracy ze sklepami detalicznymi i producentami sektora artykułów FMCG dla podnoszenia efektywności sprzedaży". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-14-429/14-00)

 

Szczegółowe zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku.

Pobierz specyfikację z załącznikami

Formularz ofertowy