IG2 UE2

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Beneficjent:
Pro Business Solutions IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (probs.pl)

Firma doradcza:
DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o. (www.dge.pl)

Instytucja Zarządzająca:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)

Instytucja Pośrednicząca:
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (mac.gov.pl)

Instytucja Pośrednicząca II stopnia:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)

INNE PRZYDATNE LINKI:
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (www.fund.org.pl)