IG2 UE2

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 Beneficjent: 

Pro Business Solutions IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

Tytuł Projektu:

"iKoszyk - platforma do rozwoju współpracy ze sklepami detalicznymi i producentami sektora artykułów FMCG dla podnoszenia efektywności sprzedaży"

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-14-429/14-00

Numer Projektu: WND-POIG.08.02.00-14-429/14-00

Całkowita wartość projektu: 1 758 150,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 994 560,00 PLN

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Dokumentacja projektu powstała przy udziale firmy DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o.


 

Opis projektu:

Projekt ma na celu stworzenie systemu o nazwie handlowej iKoszyk, który będzie dla Wnioskodawcy narzędziem do świadczenia usług elektronicznego biznesu typu B2B na rzecz dwóch grup przedsiębiorstw z branży produktów szybkozbywalnych (ang. Fast-Moving Consumer Goods - FMCG):

1) Producenci - przedsiębiorstwa finansujący budżety przeznaczone na wypłatę punktów dla użytkowników w zamian za wykonane aktywnosci w systemie w ich interesie.

2) Punkty Sprzedaży Detalicznej (PSD) - użytkownicy wykonujący aktywności w zamian za punkty oraz uzyskujaący dostęp do nowoczesnych narzędzi i bazy danych sprzedażowych.

  • Wartość dofinansowania: 994 560,00 zł.
  • Zasięg Projektu: Międzynarodowy
  • Rynek docelowy: Polska, Rumunia, Włochy