IG2 UE2

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 Beneficjent: 

Pro Business Solutions IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

Tytuł Projektu:

"Opracowanie i wdrożenie systemu PRO.Display wspierającego kontrolę wdrożenia planogramów wzorcowych, badanie rzeczywistych udziałów półkowych oraz audyt i raportowanie ekspozycji wraz z systemem motywacyjnym dla przedstawicieli handlowych"

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-14-295/13-00

Numer Projektu: WND-POIG.08.02.00-14-295/13

Całkowita wartość projektu: 1 189 430,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 707 710,85 PLN

Kwota dofinansowania w formie dotacji celowej: 124 890,15 PLN

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Dokumentacja projektu powstała przy udziale firmy DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o.


 

Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie systemu PRO.Display do zarządzania ekspozycją sklepów w ramach działań Category Management - w głównej mierze stanowiącego odpowiedź na potrzeby Klientów Beneficjenta, służącego prowadzeniu biznesu typu B2B w branży handlu produktami FMCG (szybkozbywalnymi).

Innowacją wdrażanego systemu Pro.Display jest usprawnienie procesu przygotowania systemu do realizacji nowych działań klientów w zakresie zarządzania ekspozycją sklepu. Nowy system cechować będzie duża elastyczność jego dostosowania do szczególnych wymagań Klienta. Dotychczasowa praca wykonywana przez programistów Beneficjenta, a związana z: konfiguracją domeny, bazy danych, funkcji usług sieciowych, tworzenia listy pytań, sklepów, regałów itp. zostanie zastąpiona przez intuicyjnego kreatora. Kreator umożliwi w sposób szybki i łatwy skonfigurowanie poszczególnych działań realizowanych przez system zgodnie z wymaganiami Klienta. System umożliwi Klientom, między innymi samodzielnie tworzenie raportów, dzięki czemu dostęp do zgromadzonych danych będzie wygodny i szybki, bez zbędnego konfigurowania działania przez programistów, ponadto cechować go będzie scentralizowana struktura realizacji wielu działań.

W wyniku realizacji Projektu - PBS IT - wprowadzi do swojej oferty nowy produkt w postaci realizacji działań typu "kontrola wdrażania planogramu wzorcowego". W działaniach tych zostanie wykorzystany zakupiony dedykowany na potrzeby Projektu system PRO.Display, a w szczególności aplikacja do układania planogramów.